Til hovedinnhold

Autorisasjoner

Vi har opparbeidet et bredt innhold av godkjenninger og sertifikater, og kan utføre det meste innen elektro.

Ekomnettautorisasjon

 • Gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Godkjent for ansvarsrett

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

 • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet

 • Kvalitetssikrings rutiner

 • Betalt skatter og avgifter

 • Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.

Godkjent lærebedrift

 • Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eiendom.
Det er Achilles som administrerer StartBANK som brukes av bransjen til å validere og sjekke samarbeidspartnere.

NELFO

 • Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

IBA (KNX)

KNX er det eneste globale standarden for byggautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien – verdens STANDARD for alle applikasjoner for bolig og næringsbygg. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg.

KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for:

 • Lys

 • Solavskjerming

 • Varme

 • Kjøling

 • Ventilasjon

 • Alarmovervåking

 • Lyd

 • Effektvokter, solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd og mye mere.

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

FG 750 og 760

NEMKO NEK405-2:2020